Doel Josephine Nefkens Prijs
De Josephine Nefkens prijs heeft als doel een uitmuntend kankeronderzoeker in de kijker te zetten wiens baanbrekend onderzoek geleid heeft tot belangrijke fundamentele inzichten, verbeterde diagnose of behandeling van kanker ten voordele van patiënten en/of hun mantelzorgers.
Lees Meer
De Josephine Nefkens Prijs voor kankeronderzoek wordt driejaarlijkse uitgereikt.
Dit is de belangrijkste prijs in het Nederlands taalgebied en hieraan is een bedrag van 100.000 euro en de Josephine Nefkens Penning verbonden.
Lees Meer
Vernieuwende inzichten die concreet kunnen leiden tot betere kankerbehandelingen, bijvoorbeeld door een nieuw leven te geven aan vergeten (kanker)medicijnen
Lees Meer
Grensverleggende werk op het gebied van DNA-herstelmechanismen en hun betekenis voor het ontstaan en de progressie van kanker.
Lees Meer
“Onderzoeksgeld dat vrij te besteden is, geeft een onderzoeker slagkracht om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.”
Lees Meer
“De Josephine Nefkens Prijs is een prachtige erkenning van al het mooie onderzoek dat door de vele promovendi en postdocs in mijn lab is gedaan."
Lees Meer
Voor de ontwikkeling van de organoïde technologie, het kweken van functionele mini-orgaantjes uit stamcellen
Lees meer
Kandidaat voor de prijs 2022?
De beoordeling van de genomineerde kandidaten voor de Josephine Nefkens Prijs door de jury vindt plaats aan de hand van een aantal beoordelingscriteria.
Nominaties dienen schriftelijk te gebeuren door middel van het toesturen van het ingevulde aanmeldingsformulier (link naar aanmeldingsformulier binnenkort actief). Aanmeldingen moeten uiterlijk 1 juni 2022 zijn toegezonden aan: j.nefkensprijs@erasmusmc.nl Ook eventuele vragen kunnen middels dit e-mailadres gesteld worden.
Onderzoek Hans Clevers
Organoid Technology
Winnaars
Josephine Nefkens Prijs
 • Sjaak Neefjes

  Sjaak Neefjes

  2019

 • Hans Bos

  Hans Bos

  2014

 • Anton Berns

  Anton Berns

  2011

 • Hans Clevers

  Hans Clevers

  2008

 • Rene Bernards

  Rene Bernards

  2004

 • Jan Hoeijmakers

  Jan Hoeijmakers

  2001