De jury van de Josephine Nefkens prijs looft Prof. Hans Bos voor zijn belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen, zijn leidende rol in het basaal wetenschappelijk en het translationeel kankeronderzoek en voor het starten van nieuwe belangrijke initiatieven.

Hans Bos behoort tot de absolute top van de internationale wetenschap in het kankeronderzoek. Hij heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan het begrip van het ontstaan van kanker. Centraal in zijn werk staan de signaleringsmechanismen waarin het Ras-eiwit en andere GTPases betrokken zijn. Hij toonde aan dat Ras mutaties voorkomen in verschillende stadia van darmkanker en deze bevinding vormde de directe aanleiding voor het bekende "Vogelstein-model" voor de ontwikkeling van darmkanker dat thans in alle tekstboeken staat. Ook heeft hij ontdekt dat in tenminste 15% van alle tumoren Ras gemuteerd is en dat in 50% van alle kankers eiwitten zijn gemuteerd die aan de Ras signalering zijn gekoppeld. Ook deze bevindingen staan in alle tekstboeken voor 1e jaars biologen, biochemici en geneeskundestudenten.

Eén van de kenmerken van een internationaal toonaangevend wetenschapper is het vermogen om via zijn onderzoek nieuwe velden open te leggen. Een voorbeeld is Bos' ontdekking van het cAMP-gereguleerde eiwit "Epac". Tot op dat moment dacht men binnen de signaaltransductie dat cAMP slechts één target (namelijk PKA) had. Het hebben van meerdere targets bracht een totaal andere zienswijze in dit veld.

Hans Bos is emeritus hoogleraar aan het UMCU Utrecht en is nog steeds een zeer actieve en vernieuwende onderzoeker. Hij is de laatste jaren meer en meer betrokken geraakt bij het translationeel onderzoek. Hij geeft samen met prof Hans Clevers leiding aan het eerste KWF Dream Team, een samenwerkingsverband van de beste kankeronderzoekers in de wereld waarbij het team zich inzet voor de ontwikkeling van gerichte behandeling van tumoren door gebruik te maken van het kweken van tumorweefsel buiten het lichaam van de patiënt . Ook is hij lid en initiatiefnemer van het in 2013 opgerichte consortium Cancer GenomiCs.nl, een consortium van excellente Nederlandse onderzoeksgroepen betrokken bij persoonsgerichte therapie en de opvolger van het NGI Cancer Genomics Center waar hij van 2002 tot 2012 directeur was.

"40 jaar geleden ben ik begonnen met onderzoek naar het Ras eiwit. Dit is een stofje dat in alle cellen van ons lichaam voorkomt. Door een fout in de DNA code van een cel (mutatie), kan dit eiwit veranderen in een “kankereiwit” en de cel veranderen in een tumorcel. Wij hebben in die tijd aangetoond dat zo’n veranderd eiwit in veel tumoren voorkomt. Onderzoekers over de hele wereld hebben sindsdien gezocht naar een manier om de werking van dat veranderde Ras eiwit te remmen om zo de kanker een halt toe te roepen. Dit bleek heel lastig en pas recent zijn er medicijnen ontwikkeld die werken op tumoren met een veranderd Ras eiwit. De resultaten in de kliniek met deze medicijnen zijn echter nog zeer bescheiden.

De Josephine Nefkens prijs heeft ons in staat gesteld ook onderzoek te doen naar medicijnen die de werking van het Ras eiwit remmen, maar op een andere manier. Wij hebben de organoide technologie van Hans Clevers gebruikt om een door René Bernards ontwikkelde en eerder geteste combinatie van twee medicijnen verder te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een combinatie van drie (bestaande) medicijnen die, met ondersteuning van het Oncode Instituut, nu in de kliniek wordt getest."