De Josephine Nefkens Prijs heeft als doel een uitmuntend kankeronderzoeker/kankeronderzoekster in de kijker te zetten wiens baanbrekend onderzoek geleid heeft tot belangrijke fundamentele inzichten, verbeterde diagnose of behandeling van kanker ten voordele van patiënten en/of hun mantelzorgers.

Indirect heeft de prijs een veel bredere impact, namelijk:

De laureaat mag de prijs naar eigen inzicht inzetten ter ondersteuning van zijn/haar vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.

Verscheidene Josephine Nefkens Prijs’ winnaars (Sjaak Neefjens (2019), René Bernards (2004), Hans Clevers (2008)) kregen ook de Spinoza premie, een geldprijs ten belope van 2,5 miljoen euro ten behoeve van het onderzoek. De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. NWO kent de Spinozapremies jaarlijks toe aan drie of vier in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven behoren tot de allerbeste wetenschappers wereldwijd.

Tot slot kunnen prijswinnaars ontluikende talent-onderzoekers inspireren en motiveren om zo de verdere ontwikkeling van het “top-notch“ kankeronderzoek in de Lage Landen te bestendigen.